ผู้เขียน: Lester

About Lester

Here are my most recent posts

สูตรทำเมนูอาหาร ไก่ผัดเม็ดมะม่วงพิมพานต์

By Lester พฤศจิกายน 20, 2020 0

สูตรทำอาหาร ไก่ผัดเม็ดมะม่วง หิมพานต์ สูตรอร่อย วันนี้เราจะพาไปเข้าครัว ไปลงมือทำเองกัน รับรองว่าไม่ ยากอย่างที่คุณคิด ทำเองเราจะใส่วัตถุดิบมาก เท่าไหร่ก็ได้ เต็มๆคำ พร้อมแล้วตามไปจดสูตรกันเลยจ้า

ส่วนผสมไก่ผัดเม็ดมะม่วงพิมพานต์

 • สันในไก่ 300 กรัม
 • เห็ดฟาง หั่นซีก 1 ถ้วย
 • กระเทียมสับ 2 ช้อนโต๊ะ
 • เม็ดมะม่วงหิมพานต์ทอด 1 ถ้วย
 • ซอสมะเขือเทศ 2 ช้อนโต๊ะ
 • ต้นหอมซอย 3 ต้น
 • พริกชี้ฟ้าซอย 2 เม็ด
 • หอมใหญ่ หั่นเต๋า 1 ถ้วย
 • น้ำมันหอย 1 ช้อนโต๊ะ
 • น้ำปลา 1 ช้อนโต๊ะ
 • น้ำมันงา 2 ช้อนชา
 • แป้งสาลี 1 ถ้วย
 • พริกแห้งทอด 5 เม็ด
 • ซีอิ๊วขาว 1 ช้อนชา
 • พริกไทยป่น ½ ช้อนชา
 • น้ำเปล่าหรือน้ำซุป 1 ถ้วย
 • น้ำมันสำหรับทอดและผัด

วิธีทำ ไก่ผัดเม็ดมะม่วงพิมพานต์

– ผสมเนื้อไก่เข้ากับเครื่องปรุง ซีอิ้วขาว พริกไทยป่น นำมาคลุกเคล้ากับแป้งให้เข้ากัน
– ให้ตั้งกระทะ น้ำมันร้อนพอดีๆ ใส่ไก่ลงทอด พอไก่เริ่มเหลืองสุกแล้วยกขึ้น ให้สะเด็ดน้ำมัน แล้วเอาพักไว้
– ตั้งกระทะ ใช้น้ำมันสำหรับผัด แล้วผัดกระเทียมให้เหลืองหอม ใส่เห็ดฟางและหอมใหญ่ลงไป เติมน้ำเปล่า หรือน้ำซุป ลงไปเล็กน้อย
– ทำซอสโดยการใส่ซอสมะเขือเทศ น้ำมันหอยลงไป ถ้าใครชอบหวานให้ใส่น้ำตาลลงไปด้วยได้ในขั้นตอนนี้ ปรุงรสต่อด้วยน้ำมันงา และน้ำปลา แล้วใส่พริกทอดตามลงไป
ใส่กัดลงไปผัดเข้าด้วยกัน ตามด้วยเม็ดมะม่วง พริกชี้ฟ้า และโรยด้วยต้นหอม คลุกเคล้าให้เข้ากัน ตักใส่จาน พร้อมเสิร์ฟ…

A Well-Trained Dog Is A Friend For Life

By Lester พฤศจิกายน 20, 2020 Off

TIP! Give your puppy something it can chew to help it lessen teething pains, like a toy or a piece of rope. Keep any items you treasure out of reach of your puppy while it is teething.

If you’re a beginner at training a dog, learning more about puppy training can really help your dog become more obedient. The tips below can help you and your dog.

TIP! If you have a focal point for your dog to pay attention to, he will ignore all other distractions he would normally be tempted to watch. Once your dog knows his attention command, you will be able to coerce him to ignore almost anything.

Dogs have a tendency to zone in on one thing until something else unless that concentration is interrupted. With enough training, your dog will begin to focus on you and the signals you are giving him instead of other distractions.

Repetition is key to teaching your dog a new command. It isn’t uncommon for 25-50 repetitions of a particular command before your dog to understand it.

TIP! Your dog must respect you in order for training to work. Your dog must see you as a leader, or they will not follow your commands.

Keep in mind that your puppy will eventually grow big.Choose a crate that is sure to be the right proportions for the adult size. The dog must have enough room to rest and turn around without feeling cramped.

Give your dog a word that means “yes” to aid in training.

TIP! Teach your pet the proper way to walk on a leash. This will help to keep both of you safe while taking walks.

When you meet an unfamiliar dog, be sure to approach slowly and offer the dog the back of your hand to sniff. This gives the dog an opportunity to learn your smell and he will be more trusting towards you.

TIP! Make sure that both you and your dog enjoy the daily training. Taking some time to have fun with your dog makes your dog like you more, which means fewer problems when training him.

The first step in training a puppy is teach him to understand his name. Repeat his name regularly, and reward your puppy when he responds.These are the commands your dog need to know. Spend lots of time with your dog, so he will learn how to gain trust in you. This helps to build a relationship that will make it easier to train him as he gets older.

TIP! Training sessions with your dog are best when kept short. Since dogs have a tough time paying attention, you do not want to draw out the process.

Continue training throughout its life to ensure positive results. You should not have to stop training your dog at the end of their puppy stage. If you provide positive reinforcement for desirable behaviors, your dog will continue to be obedient, and by continuing to discipline your dog, negative behaviors are …

Tips To Take The Struggle Out Of Canine Training!

By Lester พฤศจิกายน 19, 2020 Off

A properly trained dog will make the ideal pet for a happier home. Keep reading to learn how you can have a best friend in your pet.

TIP! Timing is important when dog training, so you should spend sufficient time training him but should not overdo it. Start out with a small training session and up the time every day.

Once they have grown accustomed to being in the crate with the gate open, close the door and offer the dog a treat. Start off with small periods, and when they seem okay with that, and slowly move up the times. If the dog becomes upset, you are probably proceeding too quickly.

TIP! Your dog needs to learn good feeding habits, and this is best accomplished with a clear routine. Training your pet to expect when to get food will teach him a feeding schedule in which he could adhere to.

Rewarding your dog properly and generously is the key to training.Giving your dog treats at the proper time and in the proper amount is important. This is because dogs tend not to understand what it’s being rewarded for if they do not receive their treat at the right time.

TIP! Don’t allow your dog to jump on you when you get home. It’s great to play freely with your dog, but when you enter a room, you should not be bombarded.

Try to think about what it would be like a dog. Frustration may come quickly if the dog does not pick up your training of basic things in a rapid manner. Don’t give up- think instead.This can help you come up with new ideas on how to accomplish your training hurdles.

You should establish predictable feeding practices with any dog. Your dog will quickly finish their meal before you take the dish away.

TIP! Always be patient when you train your dog. You will not get frustrated or mad and neither will your pet.

A dog will look at one thing until you divert its attention is broken. If you do it enough times, your dog will look to you more often for direction rather than looking to the environment.

TIP! Training your dog requires you to be firm and authoritative. This does not mean you should continually admonish your dog.

Keep in mind that they get bigger. Choose a crate that works both for the puppy when he matures into an adult. The dog should have plenty of room to turn around or laying down.

TIP! Use your dog’s name as many times as you can, this will keep his attention on you. Early in your dog ownership, you should use your dog’s name several times a day, so he starts to understand that you want his attention.

To house train your dog, get him on a set feeding and potty schedule every day. This gives you the opportunity to understand when your dog an association of cause and effect to follow. A schedule will train your …

Professional Guidance And Advice For Training Your Dog

By Lester พฤศจิกายน 18, 2020 Off

TIP! If you want to teach your pet to use a crate, first try these simple tricks. Many dogs are intimidated by the crate.

Are you completely lost when it comes to puppy training tips? Do you already have a dog that has some terrible behavioral habits? Keep reading for great tips to help train a dog your real best friend in life.

TIP! Look out for your dog’s nutrition the same way you would look after your own. A bad diet is unhealthy for dogs for many reasons.

Consistency is the key to puppy crate training puppies. When you let the puppy out of its crate he will need to relieve himself. The dog will grow his bladder so he can hold it for longer and use the restroom.

TIP! When you start dog training, come up with a verbal cue that will tell your pet they’ve followed your command. “Yes” is the perfect word to show dogs approval before giving a treat.

Have a treat prepared for rewarding your dog after it properly completes a task you ask it to do. You want your pet to know that he has accomplished a good thing. This is the best way to ensure that the dog understands the difference between good behavior and wrong.

TIP! Do not allow your pet to become complacent in his training. Establish a clear set of rules and stick with it at all times.

A good training trick is to know the special grooming needs that your dog’s breed. Some breeds require a lot more grooming than others, while others may require meticulous grooming each week. A groomed dog is happier, so to train him, and healthier.

TIP! You can train a pooch to roll over fairly quickly if you have some treats to hand out. First, have your pet to lay down.

Is your pooch eating healthy? Your dog will have better and more consistent energy if you give it food suited for dogs. Talk to your dog’s vet regarding specific food needs for pets.

TIP! Start small when you begin to work on training your dog to give your dog an easy start. Aside from being rewarded instantly for your success, this will also give your dog the important basis of what is an acceptable behavior or trick.

Your dog should know the difference between right and which are not. This demands that every member of the family must be willing to enforce these boundaries. This will quickly undo all of your efforts and make you work twice as hard to train your dog.

TIP! Whenever your dog jumps onto you, grab their paw and gentle squeeze to make sure they understand that jumping is not good behavior. It’s uncomfortable, but not painful.

Even if it’s hard for you, you should always be patient with your dog. Your dog doesn’t understand your language and he is not a human being. He will pick up on your physical gestures and your tone without knowing …

You Can Teach An Old Dog New Tricks, Heres How

By Lester พฤศจิกายน 17, 2020 Off

This article contains the critical knowledge you learn about canine training techniques that every owner should know.

TIP! Take small steps when crate training your dog. After they become used to each individual step and do not mind going inside the crate, try shutting the door and giving them treats with the door closed.

There are several techniques to make crate training your puppy or dog. After he goes in the crate, be sure to give them love and attention to let them know they did something to please you.

TIP! Rewarding your dog properly and generously is important when it comes to training them. Quantity and timing are important when it comes to rewards.

When your dog appears to be at ease while inside the crate with the door ajar, try closing it and feeding them treats via the wires. Start off with small periods, for example 10 seconds or so, slowly increase the time they are inside. If the dog shows signs of distress, then you need to take a step back and slow down the training.

TIP! Establish a calm environment when you enter a room that your dog is in. Play time is good to have with your pet, however, your dog should remain calm when you enter the room.

Timing is critical during canine training; you need to take the time training, and you need to make sure you don’t overdo it. Start with a small training session and gradually add more time to it. Pay attention to the session when your dog starts to get restless.

TIP! A puppy should have chew toys to get him through the teething pains. Keep other things out of his reach.

The first thing you should do when training a puppy is to make sure he knows his name. Use his name frequently, and help him learn to come when you call him by it. These should be the primary words your new puppy needs to learn. Spend a lot of time getting to know your pup, so that they know that they can trust you. This will make him more open to some advanced training.

TIP! Select an appropriately sized crate to foster solid crate training results. You should keep in mind that your dog will get bigger.

A good training trick is to know the special grooming needs that your dog’s breed. Some breeds need very little grooming, while other breeds require meticulous grooming almost every week. A groomed dog is happier, cleaner, he must be groomed.

TIP! During the dog training process, take care not to inadvertently reinforce bad behavior. This means don’t give your dog treats or attention for something he should not be doing.

Is your pet dog getting its ideal diet? Your dog will be more energetic if you are feeding him a species-appropriate diet. Talk to your vet to make sure there aren’t any other issues.

TIP! Use a phrase on your puppy to house train him. Every time you take

Simple Methods For Effective Canine Training

By Lester พฤศจิกายน 16, 2020 Off

TIP! Use firm control to elicit desirable behaviors from your pet. When your dog does commands correctly, they get a treat.

There are many benefits to training your dog. The advice in this article will help you train your dog better.You might be surprised by how much you enjoy training your investment of time and enjoyed yourself as well.

This will help them associate good food to the crate and their food.

TIP! When training dogs, use a similar tone and volume when you give commands. An authoritarian tone informs your dog he is expected to obey.

A dog will obsess about one thing for quite a while until you divert its attention. If you do it enough times, your dog will look to you more often for direction rather than looking to the environment.

TIP! Begin training your dog with what may be easy for him to learn. You will remain motivated if you can train it successfully right away, and your dog will get used to obeying you.

Try not to reinforce bad behaviors from your dog by accident.This means you must not reward your dog treats or attention for something he should not be doing. If the dog jumps at you, don’t encourage him by slipping him a morsel one night or allowing others to do so.

TIP! You must be firm with your dog in order to train it effectively. Don’t just yell at your pooch.

As your dog gets better with training, you can start giving it more freedom. The balance between freedom and obedience will give dogs a satisfying life. Just make sure your dog training efforts back.

TIP! Split treats into bite-sized pieces to keep rewards from affecting your dog’s daily diet, weight or overall health. A lot of people forget to account for treats given during training when considering a dog’s diet plan.

One command that should be taught early to a puppy is “leave it.” This teaches them to drop something and step away from it. This can help get your dog to stop chomping on chewing furniture inside the house.

TIP! Leave the leash somewhat loose during training. When they’re on a walk, they are anxious to check things out.

Continue training your dog throughout the dog’s entire life to make sure that its good behavior persists. You do not stop training them as a puppy.If you reinforce desired behaviors, your dog will continue to be obedient, and when you provide your dog with consistent discipline, negative behaviors are less likely to occur.

TIP! Praise is just as important as rewards when you are training your dog. Get excited, smile, and give treats to help your dog relate the good behavior to something positive.

Puppies have short attention spans, so it is best to keep training to short but intense periods of time. If you try to rush and throw in too much information, he will grow increasingly less attentive in future sessions.

TIP! Let your dog socialize, which can

Train Your Dog To Be Happy While You Are At Work

By Lester พฤศจิกายน 15, 2020 Off

TIP! Verbal corrections must be sharp and direct. Avoid launching a lengthy tirade against your pet and his naughty behavior.

Are you wanting to have an indoor dog but are struggling with this because your things away from your new puppy?You have experienced chewed chair legs and accidents on the rug, and you need to train your dog properly. This article is packed with great advice to help you will be able to use to train your puppy efficiently.

This will allow your dog a positive association with the crate.

TIP! Ensure that your dog gets enough activity. Dogs can get bored quite easily.

Establish a calm environment when you go into a room your pet is in. It is nice to calmly play with your dogs, but when you enter a room your dog should be calm.

TIP! Training your dog to start rolling over is easy, but be sure to have some treats. The first step is to get the dog to lay down.

Repetition is the key to teaching a dog a new commands. It is not uncommon for it to take between 25 to 50 repetitions of times before the dog to learn it.

TIP! Refrain from using shock collars and similar training devices. Most of the time these don’t function as they should and can cost quite a bit of money.

Make sure you are having fun when you are training with your dog each day. Taking some time to have fun with your dog makes your dog like you more, and your dog will be more likely to respond well to training. Training can be a good and fun time with your dog, but it’s also good to enjoy your time with your dog.

Do not have overly long training sessions for too long.If more training is desired, make sure that your dog has a break in between.

TIP! When house training your dog, be sure your dog has a predictable feeding and elimination routine. By establishing a regular potty-time every day, you will get your dog in the habit of doing his business at the same time daily.

Call your dogs name to keep him focused. By using his name all the time in the first month of having our dog, your puppy will learn that this sound is in reference to him. Choose a puppy name that sounds differently than other terms.

TIP! To get your dog to stop barking, train him to obey a command that tell him to stay quiet. Use your no-bark command and follow with a treat only when the dog is quiet.

Changing your vocal tone to reflect emotions is useful in getting the point across to your pet. Be firm at all times, speak louder to reprimand your dog and take a softer voice to praise your dog.

TIP! Watch the number of treats you give your dog during the day to avoid making your dog overweight. Treats don’t spring to mind when thinking about a

How To Train Any Dog Any Time

By Lester พฤศจิกายน 14, 2020 Off

TIP! Make sure that there is a calm environment in the room where your dog is. It is okay to have play time, but when you enter a room your dog should be calm.

Bringing a new puppy home is a time of excitement and joy.The following few weeks can be frustrating.You may be exasperated as you just got into while cleaning up another mess your dog made. You can bring back that first-day joy by training your new dog how to behave. This article has great tips you should use to train your puppy.

TIP! Give them chew toys for pain relief while teething, and keep everything else out of reach. Replace the tasty item you do not want chewed with a designated chew toy.

Make sure that your dog is up and active often. Dogs can become bored quite easily. A bored dog without interest in what you’re doing is more difficult to train. Your dog will be more quickly if he is exercised frequently. Go on extended walks or runs with your dog.

TIP! Try to mistakenly avoid reinforcing any behaviors that are unwanted when doing dog training. In other words, you must avoid showering your pet with treats or rewards in response to performing some unwanted behavior.

Give your puppy some toys to chew on so they do not hurt while teething, and keep everything else out of reach. Immediately replace the object with one of his designated chew toys.

TIP! When training, find a verbal clue your pet can understand so they will know exactly when to do as you say. Certain words like “yes” are great for bridging the time between obeying an order and receiving the reward.

Always call your dog’s attention by doing the same way. Start commands with the dog’s name. Get is attention by using its name and then follow what you want them to do. Dogs that are properly trained will respond when their name and pay attention.

TIP! Every time you speak a command, it should be with the same tone and loudness level. This helps your dog to understand when you are in training mode.

The first step in training a puppy is teach him to understand his name. Use his name on a regular basis, and make clear that you want him to respond by coming to you when you call his name. These are the preliminary words that your puppy must learn. Spend lots of time with your dog, so that they know that they can trust you. This will be more receptive in receiving advanced training.

TIP! Don’t spend too long on a single dog training session. Your dog is going to get bored doing the same thing over and over.

You need to be very consistent when training your dog’s training. If there are several family members involved in training a dog, make sure everyone is using the same commands and a similar system of discipline and rewards. Your puppy will learn better …

Training Your Dog Should Be Done The Gentle Way

By Lester พฤศจิกายน 13, 2020 Off

TIP! Make sure to give your puppy plenty of toys that are okay to chew, so that he isn’t tempted to chew other things that aren’t okay to chew. Give it one of his toys instead.

You need to do lots of training the new little one. Use the tricks written here and you will surely be able to train your dog in no time at all.

A lot of owners thing training is a one time event.

TIP! As the dog gets better at training, you can let it have more freedom. Your dog will be happy when he gets rewards for his good behavior, such as freedom.

One of the first commands you need to teach your dog is how to step way from it. This command is a great way to keep your dog from chewing things and make sure they do not chew dangerous things.

TIP! You need to leash train your dog. This is both for the dog’s safety and your own, as well.

If your dog is a jumper, they will know that they shouldn’t do that. This won’t hurt your dog, but it is an uncomfortable feeling for them. They will quickly learn to avoid doing it in order to avoid the reaction they get.

TIP! If your pet is prone to jumping onto your lap, you should gently squeeze his paws after he does so. This communicates that the behavior is unacceptable and should be avoided.

The first step in training a puppy is teach him his name.Repeat the name as much as possible, so he will learn to come to you when he hears it. These should be the primary words your dog need to know. Spend plenty of quality time with them, so you can bond and he’ll learn you’re his master. This will make him more receptive to harder training later.

TIP! Primary reinforcement is critical to dog training. Primary reinforcement involves utilizing something that the dog loves to reward good behavior.

Don’t ever reward destructive or ignore bad behavior. This method will teach your pet that it could do what it pleases. An example of this would be giving the dog a treat ever time it barks.

You have to make the dog to be scared to come when called or to think you’re mad every time you use its name.

TIP! To ensure your dog’s good behavior, keep up its training throughout its life. Just because a dog becomes more mature doesn’t mean it cannot learn new things.

Consistency is the most important requirements for effective dog training. Make sure everyone knows what to do in terms of rewarding the whole household is being consistent with training cues.Different training methods will only confuse your dog.

Older Dogs

TIP! A loose leash is important for training. When a dog gets the chance to explore new sights, sounds and smells on a walk, he often becomes very excitable.

Keep in mind the limitations of an older dogs have limitations. …

Teach Your Dog Fun Tricks, It’s Not All Sit And Stay.

By Lester พฤศจิกายน 12, 2020 Off

Training your new dog can be discouraging at first.

TIP! If you want a well-trained dog, you must be willing to offer generous and appropriate rewards. Treats are great to give your dog when he does something good, but timing is very important when doing so.

Timing is important when canine training, but don’t overdo it. Start out with a short session and gradually add more time to it. Pay attention to the point when your dog loses interest.

TIP! Keep your dog calm when you enter the room. It’s always great to to be playful and upbeat, but a calm environment is ideal when you first enter a room.

Make sure you are feeding your dog healthy food. A bad diet can cause your dog many reasons.It can damage your dog behave badly and affect their health. Something as easy as proper nutrition can sometimes have a huge impact on how receptive they are to training.

TIP! Stay with the training, so that he doesn’t forget the lessons that he learned. Keep him in practice.

To house train your dog, get him on a set feeding and potty schedule every day. This gives you the opportunity to understand when your dog needs to go to the bathroom. This will also teach your dog “hold it”.

TIP! Dog’s deserve more freedom as their training progresses. The key to a satisfying life for your dog is a balance of freedom and obedience.

Begin the training your dog with what may be easy to learn behavior. This ensures that success and your training sessions. This way you will have better results during the training process.

Your training sessions should be kept short. If you want a long session, break it up so your dog can rest a little bit.

TIP! Remember to exercise patience whenever training your dog. Patience is the best way to keep your dog from becoming confused and for you to remain calm.

Always make use positive reinforcement when it comes to training your dog. Don’t ever yell at or hit them. This makes the dog nothing and will just show him that you are imbalanced.

Teach your dog a simple command. If this is done with sufficient frequency, it will surely be able to associate having treats to it being quiet.

TIP! Train your dog to stop barking with a treat. Use negative reinforcement to stop your dog from barking when it engages in this action.

You have to be consistent with your dog. If the whole family is involved in the training, everyone should be on the same page as far as commands, rewards and discipline. Your pet will be more willing to be trained if he knows what response to expect from his behavior.

TIP! Call your dogs name when speaking to him to keep him focused. Use it often in the early days of training, so your pup learns that he should pay attention to you when you call his name.

Puppies have short attention …